Tvorba cenových map


Cenová mapa – definice

Základním posláním cenové mapy je zařazení ceny nějakého produktu do nějakého prostoru. Pod cenovou mapou nelze vidět jen např. cenové mapy stavebních nebo zemědělských pozemků. V ekonomicky chápaném prostoru můžeme vyjádřit ceny prakticky libovolného produktu. Jen na trhu nemovitostí se běžně používá …

Teorie cenových map

Každá činnost, včetně tvorby cenových map, by měla být podložena a následně zdůvodněna potřebným teoretickým základem. Pokud autor cenové mapy nezná nebo nechápe pojmy, jako je pravdivost a úplnost dat nebo základní zákony a zákonitosti tržního hospodářství, nebude nikdy schopen …