Zápis o fyzické osobě

O fyzické osobě se do katastru zapisuje

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení;
  • rodné číslo, a nemá-li je, datum narození;
  • adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště.