Stavba je součástí pozemku


Úvod do oceňování majetku

Jako jeden z doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku byl v minulém roce schválen zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Změny zahrnují také zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, …