Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je nejvíce žádaným dokladem nejen pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné osoby z právních vztahů k nemovitostem, ale i pro další subjekty, které potřebují znát jeho údaje pro různé dispozice s nemovitostmi.

Výpisem z katastru nemovitostí je:

  • úplný nebo částečný výčet parcel nebo budov nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s podrobnějšími údaji katastru nemovitostí, které se vážou k uvedeným parcelám, budovám nebo jednotkám,
  • výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory bez uvedení podrobnějších údajů katastru nemovitostí týkajících se jednotek a společných částí domu a pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek.