Cenová mapa


Cenové mapy přehled

Cenové mapy   Cenová mapa Praha Cenová mapa bytů v Praze, podpořená přehledným grafem vývoje cen v období od 2009 do 2015. Cenová mapa Brno Cenová mapa bytů v Brně, podpořená přehledným grafem vývoje cen v období od 2009 do 2015. Cenová mapa České …

Trh s pozemky

 Kvantitativní stránka pozemku Pozemky jsou jediným druhem nemovitostí, který nelze reprodukovat. Kvantitativní stránka nabídky je tedy fixní a nereaguje na žádné změny trhu. To co se může měnit, je kvalitativní stránka nabídky, tedy snaha o zvýšení (přidání) hodnoty k existujícímu pozemku. …

Cenová mapa – definice

Základním posláním cenové mapy je zařazení ceny nějakého produktu do nějakého prostoru. Pod cenovou mapou nelze vidět jen např. cenové mapy stavebních nebo zemědělských pozemků. V ekonomicky chápaném prostoru můžeme vyjádřit ceny prakticky libovolného produktu. Jen na trhu nemovitostí se běžně používá …

Předmět cenových map

Předmětem cenových map je popis prostorové diferenciace analyzovaného statku a zkoumání ekonomických aspektů této diferenciace. Předmětem zkoumání mohou být i takové jevy a faktory, které s ekonomickým statkem přímo nesouvisejí, ale jeho cenu, fungování a chování na trhu ovlivňují přímo …

Teorie cenových map

Každá činnost, včetně tvorby cenových map, by měla být podložena a následně zdůvodněna potřebným teoretickým základem. Pokud autor cenové mapy nezná nebo nechápe pojmy, jako je pravdivost a úplnost dat nebo základní zákony a zákonitosti tržního hospodářství, nebude nikdy schopen …