Ceny pronájmu


Ceny pronájmů

Než zamíříte na konkrétní cenové mapy nájmů a trendy vývoje ceny pronájmů,  mohla by Vás zaujmout krátká prezentace na téma: Problematika ocenění místně obvyklého nájemného.   A zde máme: Metody zjištění místně obvyklého nájemného.     Předložené cenové mapy a trendy …