Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru je obvykle možné jen za přítomnosti pracovníka katastrálního pracoviště, který poskytuje i ústní informace. To se týká pouze počítačových souborů, map na papírových a plastových fóliích i související dokumentace. Je povinností zájemců nepoškodit nebo jinak znehodnotit poskytnuté doklady.

Uvedené nahlížení do katastru nemovitostí a poskytování ústních informací je možné ve stanovených úředních dnech, popř. i v jiných dnech, které určí ředitel příslušného katastrálního úřadu. Úřední dny katastrálních

pracovišť jsou na území České republiky sjednoceny (podobně jako u dalších orgánů veřejné správy) a jsou jednotně stanoveny na pondělí a středu v pracovních dnech.