Ceny nemovitostí


Vývoj cen nemovitostí Praha vs Brno

Ceny nemovitostí jsou stále v pohybu, vyvíjejí se, reagují na aktuální situaci na trhu a na mnoho dalších faktorů, které ceny nemovitostí ovlivňují. Na obrázku vidíte, jak je na tom Praha vs Brno, ohledně vývoje ceny nemovitostí.

Předmět cenových map

Předmětem cenových map je popis prostorové diferenciace analyzovaného statku a zkoumání ekonomických aspektů této diferenciace. Předmětem zkoumání mohou být i takové jevy a faktory, které s ekonomickým statkem přímo nesouvisejí, ale jeho cenu, fungování a chování na trhu ovlivňují přímo …