Cenová mapa – definice

Základním posláním cenové mapy je zařazení ceny nějakého produktu do nějakého prostoru. Pod cenovou mapou nelze vidět jen např. cenové mapy stavebních nebo zemědělských pozemků. V ekonomicky chápaném prostoru můžeme vyjádřit ceny prakticky libovolného produktu. Jen na trhu nemovitostí se běžně používá řada různých cenových map (viz dále v textu) od „klasické“ mapy stavebních pozemků, přes cenové mapy staveb, nájmů nebo třeba cen stavebních prací.

objednejteNa internetu najdeme každý den např. aktuální mapu průměrných cen pohonných hmot na území České republiky. I taková mapa je de facto cenovou mapou – informací o vztahu ceny a místa (prostoru).

Na druhé straně se může tvorba cenové mapy zabývat (i když v menší míře) také působením ekonomických subjektů na utváření nebo přetváření vlastního geografického prostředí. Typické je to např. u hospodářské nebo environmentální geografie. V praxi se jedná o to, jak například zvýšení atraktivity nějaké lokality s sebou nese zlepšení dopravního systému, v delším časovém horizontu pak i změnu teritoriálního systému a někdy i změny reliéfu. Například nově vytvořená přehradní nádrž nebo plavební kanál. Cenová mapa tedy je vyjádření prostorových aspektů ekonomické reality. Tvorba cenové mapy je ekonomickou disciplínou, která studuje časoprostorové interakce různých ekonomických subjektů, jejich ekonomickou a geografickou podmíněnost i míru determinace geografických a jiných (např. ekonomických, právních, politických) faktorů na jejich chování.

 


Cenová mapa České republiky – 1/2015 

(vychází v únoru 2015)

NCM212015

 

Ing. Petr Ort, Ph.D. a kolektiv – Ing. Olga Šeflová, Ing. Helena Cetlová, Ing. Renáta Scheiderová Heralová, Ph.D.Publikace uvádí průměrné ceny prodejů a pronájmů bytových i nebytových prostor a pozemků v každém z krajů České republiky.

Kromě toho přináší informace o tom, jak jsou cenové mapy definovány či jak se tvoří.
Toto vydání se věnuje mj. problematice „Oceňování v pojišťovnictví“.

Publikace je určena zejména pro:

 • odhadce majetku
 • developery
 • soudní znalce
 • investory
 • realitní kanceláře
 • banky, hypoteční spořitelny
 • pojišťovny

Obsah

 • Definice cenových map
 • Teorie cenových map
 • Metodologie tvorby cenových map
 • Praktická tvorba cenových map
 • Základní problémy
 • Cenotvorné prvky a jejich porovnání
 • Cena obvyklá a neobvyklá nemovitost
 • Funkční nedostatky
 • Koeficienty prodejnosti
 • Oceňování v pojišťovnictví
 • Cenová mapa České republiky – úvod
 • Cenová mapa České republiky

 

Předložené cenové mapy mají sloužit k základní cenové orientaci v jednotlivých regionech a sektorech realitního trhu České republiky. Jedná se o ceny agregované, které by měly tvořit jistý statistický průměr skutečně realizovaných obvyklých (tržních) cen.

Cenovou dokumentací pro tvorbu těchto cenových map tvořily jednak konkrétní cenové údaje z realizovaných prodejů, jednak cenové údaje hromadné a obecné, ale opět vycházející z tržních podmínek ve zkoumaných regionech a sektorech. Ceny nabídkové byly analyticky používány pouze jako podklady podpůrné.

Pro finální agregace byly využity řádově stovky konkrétních cenotvorných údajů a dále cenová doporučení od regionálních a okresních výborů a několika desítek jednotlivých znalců, odhadců, realitních makléřů a dalších subjektů, které se na realitním trhu objevují, z nichž je třeba zvláště vyzdvihnout banky a spořitelny.

Výsledné cenové mapy, tak jak jsou zde předkládány, byly před finálním redakčním zpracováním posouzeny odborníky z řad profesních sdružení (Asociace realitních kanceláří České republiky, Komora soudních znalců, Bankovní asociace a další) a z vysokých škol, zejména z katedry podnikání a oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy, a.s., a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební, Českého vysokého učení technického.