List vlastnictví

Výpis z katastru nemovitostí představuje list vlastnictví a obsahuje údaje katastru nemovitostí o vlastníku (spoluvlastnících) a o jiném oprávněném, o nemovitostech, které jsou evidovány v jeho vlastnictví, a další údaje katastru nemovitostí, které se váží k vlastníku nebo k parcelám, budovám k jednotkám (bytům nebo nebytovým prostorům) v jeho vlastnictví. List vlastnictví se zakládá vždy jeden pro nemovitosti, ke kterým jsou vztaženy shodné vlastnické vztahy, pro každého vlast-níka (spoluvlastníky) nebo jiného oprávněného v rámci katastrálního území. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro dům s vymezenými jednotkami a v souvislosti s tím se zakládají i samostatné listy vlastnictví i pro vlastníky (spoluvlastníky) vymezených jednotek. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro duplicitní zápis vlastnictví.

List vlastnictví se zakládá vždy jeden pro nemovitosti, ke kterým jsou vztaženy shodné vlastnické vztahy, pro každého vlastníka (spoluvlastníky) nebo jiného oprávněného z právního vztahu k nemovitostem, v rámci katastrálního území. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro dům s vymezenými jednotkami a v souvislosti s tím se zakládají i samostatné listy vlastnictví i pro vlastníky (spoluvlastníky) vymezených jednotek. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro duplicitní zápis vlastnictví.