Cenová mapa pozemků Kraj Vysočina

Cenová mapa pozemků – Kraj Vysočina

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Kraji Vysočina

Cenová mapa pozemků – Kraj Vysočina

Trend vývoje průměrných cen v % za m2 a sledované časové období

Cena pozemků

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Kraji Vysočina

Cenová mapa pozemků – Kraj Vysočina – pozemek s inženýrskými sítěmi – prodej

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Kraji Vysočina

Cenová mapa pozemků – Kraj Vysočina – pozemek bez inženýrských sítí – prodej