Předmět cenových map

Předmětem cenových map je popis prostorové diferenciace analyzovaného statku a zkoumání ekonomických aspektů této diferenciace. Předmětem zkoumání mohou být i takové jevy a faktory, které s ekonomickým statkem přímo nesouvisejí, ale jeho cenu, fungování a chování na trhu ovlivňují přímo nebo nepřímo.

Typickým příkladem jsou politické aspekty, jako je politická nestabilita státu, která může prudce negativně ovlivnit ceny nemovitostí. Například komerčně velmi zajímavé pozemky v Chorvatsku na pobřeží Jaderského moře a na přilehlých ostrovech prudce ztratily svojí cenu v době válek provázejících rozpad Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Opačným případem chování obdobného trhu s nemovitostmi jsou pozemky na pobřeží Černého moře v Bulharsku, jejichž cena raketově vzrostla po vstupu Bulharska do Evropské unie. Zajímavý může v této souvislosti být vývoj cen atraktivních pozemků v Gruzii na březích Černého moře, které ještě nedávno dosahovaly hodnot porovnatelných se západní Evropou. V dalších kapitolách se budeme zabývat pouze cenovými mapami nemovitostí a aspekty, které je ovlivňují.