Nové principy pozemkové evidence

Nový občanský zákoník znovu zavádí řadu zásad, na nichž byla založena původní pozemková evidence. Ty by měly odstranit stávající problémy a zvýšit bezpečnost v oblasti realitního a dražebního trhu.

Pro oceňování nemovitostí jsou rozhodující údaje o nemovitostech evidované v celostátním informačním systému Katastru nemovitostí České republiky – pro zajímavost lze uvést, že jde dnes o moderní evidenční systém, jehož počátky vznikaly v českých zemích před dvěma sty léty.

Katastr nemovitostí je nejen bohatým zdrojem informací o nemovitostech, ale i základním podkladem pro řešení otázek, spojených s oceňováním nemovitostí.