Oceňování nemovitostí


Vývoj cen nemovitostí Praha vs Brno

Ceny nemovitostí jsou stále v pohybu, vyvíjejí se, reagují na aktuální situaci na trhu a na mnoho dalších faktorů, které ceny nemovitostí ovlivňují. Na obrázku vidíte, jak je na tom Praha vs Brno, ohledně vývoje ceny nemovitostí.

Cenová mapa – definice

Základním posláním cenové mapy je zařazení ceny nějakého produktu do nějakého prostoru. Pod cenovou mapou nelze vidět jen např. cenové mapy stavebních nebo zemědělských pozemků. V ekonomicky chápaném prostoru můžeme vyjádřit ceny prakticky libovolného produktu. Jen na trhu nemovitostí se běžně používá …