Obsah katastru

Katastr nemovitostí obsahuje

  • geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území;
  • druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla jednotek;
  • cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy;
  • u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu;
  • údaje o právech;
  • upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost vyznačit je vkatastru nebo jsou potřebná pro správu katastru;
  • úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám;
  • dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti;
  • údaje o bodech podrobných polohových bodových polí;
  • místní a pomístní názvosloví.