Předmět evidence

V katastru se evidují

  • parcely;
  • budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby;
  • budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby;
  • jednotky vymezené podle občanského zákoníku;
  • jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;
  • právo stavby;
  • nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.