Katastrální operát

Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území, který tvoří:

  • soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření;
  • soubor popisných informací;
  • dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací;
  • sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správěnemovitosti;
  • protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.