Praktická tvorba cenových map

Prvním a základním předpokladem pro tvorbu libovolné cenové mapy možnost vytvoření, respektive naplnění odpovídající databáze. To je také důvod, proč nelze vytvořit kvalitní cenovou mapu na nově vzniklých nebo nějakým způsobem nestabilních a transformujících se lokálních trzích nemovitostí. Některé prameny uvádějí, že kvalitní cenovou mapu lze vytvořit až po třiceti letech za předpokladu kontinuálních a standardních tržních podmínek – tedy s vyloučením závažných hospodářských krizí, válek, razantních legislativních a politických změn apod.

objednejte

Například v České republice existoval minimálně do poloviny 90. let stav, kdy chyběly vyhovující databáze prodejů porovnatelných nemovitostí. Na základě toho se nejen pro ocenění na tržních principech nemohla používat nejdůležitější z oceňovacích metod – metoda porovnávací, ale nemohly vzniknout ani použitelné cenové mapy.


Cenová mapa České republiky – 1/2015 (vychází v únoru 2015)


Ing. Petr Ort, Ph.D. a kolektiv – Ing. Olga Šeflová, Ing. Helena Cetlová, Ing. Renáta Scheiderová Heralová, Ph.D.Publikace uvádí průměrné ceny prodejů a pronájmů bytových i nebytových prostor a pozemků v každém z krajů České republiky.

Kromě toho přináší informace o tom, jak jsou cenové mapy definovány či jak se tvoří.

Toto vydání se věnuje mj. problematice oceňování v pojišťovnictví.


Publikace je určena zejména pro:

 • odhadce majetku
 • developery
 • soudní znalce
 • investory
 • realitní kanceláře
 • banky, hypoteční spořitelny
 • pojišťovny

Obsah

 • Definice cenových map
 • Teorie cenových map
 • Metodologie tvorby cenových map
 • Praktická tvorba cenových map
 • Základní problémy
 • Cenotvorné prvky a jejich porovnání
 • Cena obvyklá a neobvyklá nemovitost
 • Funkční nedostatky
 • Koeficienty prodejnosti
 • Oceňování v pojišťovnictví
 • Cenová mapa České republiky – úvod
 • Cenová mapa České republiky