Cenová mapa pozemků Pardubický kraj

Cenová mapa pozemků – Pardubický kraj

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Pardubickém kraji

Cenová mapa pozemků – Pardubický kraj

Trend vývoje průměrných cen v % za m2 a sledované časové období

Cena pozemků

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Pardubickém kraji

Cenová mapa pozemků – Pardubický kraj – pozemek s inženýrskými sítěmi – prodej

Cenová mapa pozemků – vývoj skutečných reálných cen v Pardubickém kraji

Cenová mapa pozemků – Pardubický kraj – pozemek bez inženýrských sítí – prodej