Znalecké posudky na oceňování nemovitostí

Rok 2014 je ve znamení skutečné laviny nových zákonů a vyhlášek, spojených zejména s účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Jistých změn doznal i zákon, který je ve znalecké praxi používán snad nejčastěji – jedná se o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Hned v § 2, odstavci 1 tohoto zákona se objevila nová věta: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ Pokud bude tento výrok platit, bude jistě velmi zajímavé sledovat v praxi, jak se s touto novinkou znalci metodicky vypořádají.

Pozitivním faktorem je, že snad skončí dlouhotrvající, a podle názoru řady odborníků nikam nevedoucí, diskuze, zda a jak se vzájemně liší cena obvyklá a tržní hodnota – k tomu jen základní poznámka, že pokud by se tyto dva pojmy měly lišit, musela by se lišit i jejich definice.