Trh s nájmy pozemků

V aktuálních podmínkách České republiky je trh s nájmy pozemků velmi omezený a málo aktivní jak četností, tak co do objemu obchodů. Lze jej rozdělit na následující typy:

• nájmy pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků,
• nájmy přímo komerčně využitelných pozemků – parkoviště, tržiště, autocampy,
• nájmy pozemků pro umístění dočasných staveb,
• nájmy zemědělské půdy.