Zápis o právnické osobě

O právnické osobě se do katastru zapisuje

  • název nebo obchodní firma;
  • identifikační číslo osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj, je-li přidělen;
  • sídlo.