Cenová mapa ČR – trendy

Předložené cenové mapy vývoje průměrných cen mají sloužit k základní cenové orientaci v jednotlivých regionech a sektorech realitního trhu České republiky. Tyto cenové mapy vychází z cen agregovaných, které by měly tvořit jistý statistický průměr skutečně realizovaných obvyklých (tržních) cen za sledované období.

Cenovou dokumentací pro tvorbu těchto cenových map tvořily jednak konkrétní cenové údaje z realizovaných prodejů, jednak cenové údaje hromadné a obecné, ale opět vycházející z tržních podmínek ve zkoumaných regionech a sektorech. Ceny nabídkové byly analyticky používány pouze jako podklady podpůrné.

Pro finální agregace byly využity řádově stovky konkrétních cenotvorných údajů a dále cenová doporučení od regionálních a okresních výborů a několika desítek jednotlivých znalců, odhadců, realitních makléřů a dalších subjektů, které se na realitním trhu objevují, z nichž je třeba zvláště vyzdvihnout banky a spořitelny.

Výsledné cenové mapy, tak jak jsou zde předkládány, byly před finálním redakčním zpracováním posouzeny odborníky z řad profesních sdružení (Asociace realitních kanceláří České republiky, Komora soudních znalců, Bankovní asociace a další) a z vysokých škol, zejména z katedry podnikání a oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy, a.s., a katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulty stavební, Českého vysokého učení technického.